Magnetna pumpa

Magnetne pumpe odnosno centrifugalne pumpe (crpke) s magnetnom spojnicom su kombinacija konvencionalne hidraulike pumpe s trajnom-magnetnim pogonskim sustavom i trofaznim motorom.
Ovaj sustav koristi sile privlačenja i odbijanja između trajnih magneta u obje polovice spojke za beskontaktni i okretni moment bez klizanja.
Između dvije polovice spojnice opremljene magnetima nalazi se zaštitna cijev koja odvaja pumpani medij od okoline. Nepropusnost pumpi s magnetnom spojnicom osigurana je jednostrukim sigurnosnim tlačnim kućištem. Pumpe s magnetnom spojnicom koriste se posebno za otrovne medije s intenzivnim mirisom ili na bilo koji drugi način opasne, jer zaštitna cijev hermetički razdvaja medij od okoline.

Više o HERMETIC metalnim pumpama s magnetnom spojnicom

Više o MUNSCH nemetalnim pumpama s magnetnom spojnicom

Više o Johnson Pump metalnim pumpama s magnetnom spojnicom

%d blogeri kao ovaj: