Hermetička pumpa

Hermetičke pumpe (crpke) odnosno centrifugalne pumpe s hermetičkim motorom (engl. canned motor pumps) razvijene su kako bi se eliminiralo curenje fluida u atmosferu. Ovaj tip pumpi nam jamči maksimalnu sigurnost za ljude i okoliš, budući da pumpe nemaju dinamičke mehaničke brtve, a za razliku od magnetnih pumpi, ove pumpe imaju dvostruko tlačno kućište.
Koriste se kada tekućine i plinove moramo pumpati pri ekstremnim temperaturama i pod potencijalno opasnim uvjetima ili kad konvencionalne tehnologije dosegnu svoje granice. Pumpe nude potpunu pouzdanost, čak i pri najvišim tlakovima i razinama performansi. Visoki tlakovi u sustavu, velike fluktuacije temperature, fluidi izuzetno zahtjevni za transport – HERMETIC pumpe su upravo razvijene za takve ekstremne uvjete.

Hermetičke pumpe (crpke) preferiraju se u kemijskoj i petrokemijskoj industriji, ali i za jednostavne zadaće, poput cirkulacijskih pumpi u industrijskoj rashladnoj opremi. Uvijek najbolja opcija za agresivne, otrovne, eksplozivne, vruće, kriogene, malodorozne, lako hlapljive, zapaljive, kancerogene tekućine i tvari.

Poduzeće HERMETIC-Pumpen GmbH održava vodeću svjetsku poziciju na svjetskom tržištu pumpi bez brtvi i već je više od 60 godina posvećena izumu, dizajnu i proizvodnji centrifugalnih pumpi s hermetičkim motorom. Hermetic je proizvođač s najviše iskustva i najdužim stažom u proizvodnji ovog tipa pumpi.

Primjena:

  • Pumpa za amonijak NH3, pumpa za CO2
  • Pumpa za otapala, kiseline i lužine
  • Pumpa za benzin, dizel, loživo ulje, naftne derivate
  • Pumpa za etilen, etanol, metanol, amin, propan, propilen
  • Pumpa za UNP, LNG

Više o hermetičkim pumpama

%d blogeri kao ovaj: